Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17 i 18 maja 2023r. Wykłady otwarte w ramach prac Platformy Badawczej „Seminarium Geohistorii Galicji (1772-1918)”

Serdecznie zapraszamy na wykłady otwarte w ramach prac Platformy Badawczej „Seminarium Geohistorii Galicji (1772-1918)” https://www.e-galicja.eu/

 

Prof. Kurt Scharr (Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck) wygłosi wykład pt. The Franciscan Cadastre – a historical source of unexpected possibilities? Ongoing edition projects and new technological methods of mass data operationalizing. Odbędzie się on we środę 17 maja 2023 r. o godzinie 16.45 w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala 210 (II piętro) oraz za pośrednictwem programu MS Teams. Poniżej link do spotkania on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aD_6blTOCkiNzW1Myb9a1_Zn7VikevS4tJ7PmOjvn9Dc1%40thread.tacv2/1683527192265?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2213d977b3-6867-43e1-9931-b108f1ed7fed%22%7d

 

 

Plakat
 

 

Dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ (Instytut Historii UJ) wygłosi wykład pt. Źródła historyczne z przełomu XVIII i XIX wieku w badaniach nad geografią religii w Galicji. Odbędzie się on we czwartek 18 maja 2023 r. o godzinie 09.15 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7, sala 1.21 oraz za pośrednictwem programu MS Teams. Poniżej link do spotkania on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aD_6blTOCkiNzW1Myb9a1_Zn7VikevS4tJ7PmOjvn9Dc1%40thread.tacv2/1683526800071?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2213d977b3-6867-43e1-9931-b108f1ed7fed%22%7d

Plakat