Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

23 maja 2023r. Wykład otwarty w ramach prac Platformy Badawczej „Seminarium Geohistorii Galicji (1772-1918)”

plakat
 

Serdecznie zapraszam na wykład otwarty prof. dra hab. Jacka Kozaka (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. Zmiany powierzchni lasów w polskich Karpatach: przeszłość, kontekst i przyszłość w ramach prac Platformy Badawczej „Seminarium Geohistorii Galicji (1772-1918)” https://www.e-galicja.eu/. Odbędzie się on we wtorek 23 maja 2023 r. o godzinie 15.00 w Instytucie Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala 307 (III piętro) oraz za pośrednictwem programu MS Teams. Poniżej link do spotkania on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aD_6blTOCkiNzW1Myb9a1_Zn7VikevS4tJ7PmOjvn9Dc1%40thread.tacv2/1684141572126?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2213d977b3-6867-43e1-9931-b108f1ed7fed%22%7d