Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte Seminarium Historii Społeczno- Kulturowej

Otwarte Seminarium Historii Społeczno- Kulturowej powstało w 2013 roku jako forum dyskusji nad projektami badawczymi z zakresu historii społeczno- kulturowej XIX i XX wieku. Dzisiaj to miejsce comiesięcznych interdyscyplinarnych spotkań z badaczami reprezentującymi różne dyscypliny humanistyczne (w tym oczywiście historii) oraz nauki społeczne, których łączy zainteresowanie przeszłością w jej społeczno - kulturowym wymiarze.

 

Otwarte Seminarium Historii Społeczno- Kulturowej powstało  w 2013 roku jako forum dyskusji nad projektami badawczymi z zakresu historii społeczno- kulturowej XIX i XX wieku. Dzisiaj to miejsce comiesięcznych interdyscyplinarnych spotkań z badaczami reprezentującymi różne dyscypliny humanistyczne (w tym oczywiście historii) oraz nauki społeczne, których łączy zainteresowanie przeszłością w jej społeczno - kulturowym wymiarze.

Adresatami seminarium są pracownicy Uniwersytet Jagiellońskiego, studenci oraz doktoranci, zaś jego celem jest integracja środowiska oraz popularyzacja historii kulturowej poprzez wspólną rozmowę o metodach badawczych, źródłach oraz dylematach etycznych towarzyszących refleksji o przeszłości.  

W ramach seminarium odbywają się wykłady, prezentacje nowych projektów oraz  debaty tematyczne wokół nowych publikacji.

 

Spotkania odbywają się w Instytucie Historii UJ.

Serdecznie zapraszamy!

 

Koordynatorami seminarium są:

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska barbara.klich-kluczewska@uj.edu.pl

dr Marcin Jarząbek marcin.jarzabek@uj.edu.pl

 

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Spotkanie 42

11 kwietnia 2022 r. godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej. Tym razem będziemy mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia dr Wąchały-Skindzier oraz dr. Oczko na temat projektu badań porównawczych nad dziejami Nowej Huty i nowego miasta Tychy.  

Seminarium odbędzie się 11 kwietnia o godz. 18.00 w sali 210 Instytutu Historii.

 

Spotkanie 41

8 grudnia 2021 r.  o godz. 18.00 

Katedra Antropologii Historycznej i Teorii Historii serdecznie zaprasza na kolejne w tym roku spotkanie Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej. Tym razem naszym gościem będzie dr Michał Studniarek z Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który wygłosi referat:
Jak opisać Robinsona? Historia społeczno-kulturowa życia w 'strefie wyłączonej' Warszawy X 1944 – I 1945

Spotkanie odbędzie się w środę 8 grudnia o godz. 18.00 w sali 210 Instytutu Historii UJ oraz w kanale seminarium w MS Teams. pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/message/19:8dd2615644ec41329452fa33492252fc@thread.tacv2/1638372991826?tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb&groupId=1f5e07d8-273a-4fa3-b9a4-dfbdfec9e7c5&parentMessageId=1638372991826&teamName=Otwarte seminarium historii społeczno-kulturowej&channelName=Ogólny&createdTime=1638372991826

 

Spotkanie 40

9 listopada 2021 r. o godz. 18.00

Katedra Antropologii Historycznej i Teorii Historii Instytutu Historii UJ zaprasza na kolejne spotkanie Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej. Tym razem naszym gościem będzie Tomasz Wiśniewski, doktorant z Wydziału Historii UAM w Poznaniu, który wygłosi referat "Dipesh Chakrabarty i postsekularna krytyka historyczności".

Spotkanie odbędzie się we wtorek 9 listopada b.r. o godz. 18.00 w sali 210 (II piętro) Collegium Wiktowskiego ORAZ na kanale MS Teams Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej (link tutaj). 

 

Spotkanie 39

27 października 2021 r. o godz. 18.00

Otwarte Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej serdecznie zaprasza na referat dr Wiktorii Kudeli-Świątek (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN) Architektura pamięci. Pomniki Hołodomoru w Ukrainie i poza jej granicami. Przyczynkiem do spotkania będzie najnowsza książka dr Kudeli-Świątek "Eternal Memory: Monuments and Memorials of the Holodomor" (Toronto-Kraków 2021). 
Komentarz do wystąpienia wygłoszą: dr Maria Kobielska (Wydział Polonistyki UJ) oraz dr hab. Jacek Bruski, prof. UJ (Instytut Historii UJ).
Spotkanie obędzie się w środę 27 października b.r. o godz. 18.00 w sali 210 w Instytucie Historii UJ, ale będzie również transmitowane na profilu facebookowym Katedry Antropologii Historycznej i Teorii Historii: https://www.facebook.com/antropologiateoriahistoriiuj 

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Spotkanie 38

12 maja 2021 r. o godz. 18:00

serdecznie zapraszamy na kolejne w tym semestrze spotkanie Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej Zakładu Antropologii Historycznej. Tym razem odbędzie się ono w środę 12 maja o godz. 18.00. Naszym gościem będzie dr Aleksander Łupienko, adiunkt w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, który wygłosi referat "Miasto i infrastruktura wybranych miast habsburskich: przyczynek do teorii nowoczesności".
 
Spotkanie odbędzie się w programie MS Teams (dostęp przez ten link lub za pomocą kodu 03t3njn).

 

 

Spotkanie 37

19 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00

Zakład Antropologii Historycznej zaprasza na kolejne Otwarte Seminarium Histori Społeczno-Kulturowej, w ramach którego będzie mieć miejsce dyskusja Mobliność społeczna – awans – degradacja. Wokół książki Tomasza Wiślicza "Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w."

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 w kanale Seminarium w MS Teams (kod zespołu: 03t3njn). 

 

Spotkanie 36

29 marca 2021 r. o godz. 18:00

Otwarte Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej Zakładu Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ

dr Maja Wąchała-Skindzier
(Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa)

Miejsca fantomowe, czym są?

Poniedziałek, 29 marca 2021 r. o godz. 18.00
Kod zespołu w MS Teams: 03t3njn

 

Spotkanie 35

Poniedziałek, 8 marca 2021 r. o godz. 16.30

Zakład Antropologii Historycznej zaprasza na pierwsze w tym semestrze spotkanie Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej! Tym razem dr Stanisław Witecki z naszego Zakładu podzieli się swoimi refleksjami na temat uprawiania historii codzienności. Wystąpienie p.t. "Historia codzienności: metoda i moda. Dylematy badawcze" odbędzie się na platformie MS Teams w grupie naszego Seminarium. Kod zespołu to: 03t3njn 

 

Spotkanie 34

serdecznie zapraszamy na Otwarte Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej, w ramach którego dr Marcin Chorązki  przedstawi rozdział powstającej książki poświęconej przedwojennemu ziemiaństwu i arystokracji w Krakowie (1945- 1989) pt.: "...widocznie Bóg tak chce. Bezeci w Krakowie w 1945 r."
 
Seminarium odbędzie się w przedświąteczny poniedziałek 21 grudnia o godz. 17.30 za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem bardzo proszę o informację, byśmy mogli przesłać tekst rozdziału w sobotę 19 grudnia.
Do spotkania można dołączyć poprzez zespół (seminarium historii społeczno-kulturowej, kod 03t3njn) 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 

Spotkanie 33

Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ serdecznie zaprasza na kolejne Otwarte Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej, w ramach którego dr Bartłomiej Gapiński przedstawi referat "Karol Wojtyła. Potrzeba innego spojrzenia na biografię"

 
Seminarium odbędzie się w poniedziałek 26 października o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.
Osoby zainteresowane udziałem bardzo proszę o przesłanie informacji, byśmy mogli wysłać zaproszenie do udziału w spotkaniu na adres mailowy.

 

 

Spotkanie 32

serdecznie zapraszamy na połączone seminarium otwarte Zakładu Historii Polski Najnowszej oraz Zakładu Antropologii Historycznej, które odbędzie się w najbliższą środę 27 XI o godz. 18.30 w sali 307. 

Swój projekt doktorski przedstawi Lucian George, który na Uniwersytecie Oxfordzkim przygotowuje pracę pod tytułem 

"Kultura polityczna wsi środkowomałopolskiej i południowoczeskiej w latach 30. XX wieku. Próba porównań"

 

 

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

 

Spotkanie 31

Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ serdecznie zaprasza na wykład

Alicji Jarkowskiej-Natkaniec (Instytut Historii UJ)

Impuls czy presja? Zawiadomienia o przestępstwach i donosy do władz okupowanego Krakowa (1939-1945)

Wykład odbędzie się  13 czerwca o godz 17.30 w sali 307 Instytutu Historii UJ.

 

 

 

Spotkanie 30

Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ serdecznie zaprasza na referat

prof. Idesbalda Godderisa

"Polish Secret Services and Belgium, 1945-1989"

w środę, 10 kwietnia o godz 17.00 w sali 210 Instytutu Historii UJ.

w ramach kolejnego spotkania Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej. Wykład odbędzie się w języku angielskim 

 

 

Spotkanie 29

Serdecznie zapraszamy na referat

mgr Wojciech Baliński

Ks. Zygmunt Golian (1824-1885) – duszpasterz, kaznodzieja, ultramontanin, na tle swojej epoki”.

czwartek, 14 marca 2019 r. o godz. 17.00 w sali 212 na II piętrze Instytutu Historii UJ.

 

 

Spotkanie 28

Serdecznie zapraszamy na referat

mgr. inż. arch. Łukasza Galuska
(Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie)
Wyobrażona stołeczność. Miasta monarchii habsburskiej jako stolice narodów –
zarys problematyki (1815-1918).


Czwartek, 7 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali 111 Instytutu Historii UJ.

 

 

Spotkanie 27

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej. W najbliższy poniedziałek 17 grudnia o godz. 17.00 w sala 212 w Collegium Witkowskiego dr Adam Górski wygłosi referat "Upamiętnianie zmarłych na Śląsku XVI-XVIII wieku w świetle źródeł epigraficznych".
 
dr Adam Górski jest pracownikiem Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii UJ oraz dyrektorem Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim źródłoznawstwo, archiwistykę i epigrafikę oraz kulturę materialną Dolnego Śląska (XV-XVIII w.) i dzieje cechów rzemieślniczych (XV-XVIII w.). Jest autorem monografii "Procesy czarownic w Kolsku" (Zielona Góra 2013), a także wielu edycji archiwalnych i epigraficznych (m.in. w serii Corpus Inscritptionum Poloniae).   
 
Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali 212 Instytutu Historii UJ.

 

 

Spotkanie 26

Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ

zaprasza na spotkanie Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej

Antropologia w pisarstwie historycznym.

 Dyskusja wokół książki Olgi Linkiewicz Lokalność i nacjonalizm.

Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym

W dyskusji udział wezmą:

- dr Olga Linkiewicz (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie)

- dr hab. Grażyna Kubica-Heller (Instytut Socjologii UJ)

- dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ)

Rozmowę poprowadzi: dr Barbara Klich-Kluczewska (Instytut Historii UJ).

Środa, 21 listopada 2018 r., godz. 17.00, sala 17, Instytut Historii UJ

 

Spotkanie 25

Otwarte Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej oraz Otwarte Seminarium Nowożytnicze serdecznie zapraszają na dyskusję panelową „Życie w nowożytnym mikrokosmosie. Spotkanie wokół książki dr Katarzyny Kuras Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, wpływy, pieniądze”.

Oprócz autorki udział wezmą dr Rafał Niedziela i dr Rafał Szmytka.

 

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 22 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali 210 Instytutu Historii UJ.

 

 

 

 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

24. 29 marca 2018r. 

Caspar ten Dam (Holandia)

"Brutalisation in Armed. Conflict Theoretical, Methodological and Empirical Challenges in Current and Future Research".

Wykład  i tradycyjnie dyskusja

 

 

23. 18 października 2017r. 

prof. dr. hab. Jerzy Kochanowski

„Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956- 1957”

Wykład  i tradycyjnie dyskusja

ROK AKADEMICKI 2016/2017

22. 17 maja 2017r. 

dr hab. prof IH PAN Tomasz Wiślicz

„Pług i płeć: seksualność ludowa w dobie przedetnograficznej”

Wykład  i tradycyjnie dyskusja

 

 

21. 27 kwietnia 2017r. 

mgr Jakub Kuciak 

Legein ta legomena. Rola przekazów ustnych w "Dziejach" w świetle badań nad Herodotem w XIX-XXI w.

Wykład  i tradycyjnie dyskusja

 

 

20. 6 marca 2017r. 

PROF. JASON CROUTHAMEL (Grand Walley State University, Allendale, Michigan, USA)

‘I WISH I WERE A GIRL!’ MASCULINITY, SEXUALITY AND GERMAN SOLDIERS IN THE FIRST WORLD WAR

Wykład (w języku angielskim) i - tradycyjnie- dyskusja

 

 

19. 26 stycznia 2017r. 

dr Iwona Dadej z Instytutu Historii PAN w Warszawie

projekt badawczy "Porządek płci w nauce polskiej 1890-1952"

Wykład i - tradycyjnie- dyskusja

 

18. 10 stycznia 2017r. 

dr hab. Katarzyna Sierakowska (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie) 

Wojna totalna i egodokument

Wykład i - tradycyjnie- dyskusja

 

17.  26 października 2016r. 

dr Ewelina Szpak (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie)

"Gdy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem". Społeczna historia chorób nowotworowych w Polsce po 1945 r.
Wykład i - tradycyjnie- dyskusja

 

ROK AKADEMICKI 2015/2016

16.    8 czerwiec 2016

prof. Anna Cichopek-Gajraj (Arizona State University)

Analiza porównawcza w studiach nad powojennymi pogromami 

 

15.   12 maja 2016

dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny) 

"Migracje" ciał w dawnej Polsce - pochówki w mieście, na opłotkach, po wsiach i polach.

 

14.  19 kwietnia 2016

dr Magdalena Bogusławska (Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich Uniwersytet Warszawski)

Ikoniczne formy obecności władzy. Przypadek serbski/jugosłowiański

 

13.  30 marca 2016

dr Marta Kargól

"Każdy Holender nosi chodaki, każda Turczynka chustkę na głowie" Dziedzictwo strojów regionalnych w dyskursie o wielokulturowym społeczeństwie w Holandii"

 

12.  22 marca 2016 r.

(wspólne seminarium z Pracownią Badań nad Kulturami Pamięci Wydziału Polonistyki UJ)

Dziedzictwo „dziadka z Wehrmachtu". Dyskusja o projekcie i wystawie o żołnierzach Wehrmachtu mieszkających w Polsce – dr Marcin Jarząbek (IH UJ), mgr Karolina Żłobecka (IH UJ) oraz dr Maria Kobielska (WP UJ)

 

11.  16 grudnia 2015

dr Adam Mielczarek (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński),

Konflikt polityczny i podziały w pamięci zbiorowej. Kształtowanie się antysolidarnościowego dyskursu w środowiskach pracowniczych po wprowadzeniu stanu wojennego.

 

10.   8 grudnia 2015

mgr Joanna Urbanek (UW, Muzeum II Wojny Światowej),

 „Widać jestem jeszcze potrzebna, choćby żeby udzielić tej relacji." Oral history a psychologia – przypadek narracji byłych polskich robotnic i robotników przymusowych.

 

9.  17 listopada 2015

Debata wokół książki J. Pałka, J. Poksiński, Michał Żymierski 1890-1989 (Warszawa: IPN, 2015). dr Jarosław Pałka (Dom Spotkań z Historią w Warszawie), dr Maciej Korkuć (IPN o/Kraków),

prowadzenie: dr Marcin Jarząbek

8.  4 listopada 2015

dr Markian Prokopovych (Department of Art History, University of Birmingham),

Habsburg Lemberg: Architecture, Public Space and Politics in the Galician Capital, 1772-1914

 

7.  28 października 2015

dr Stsiapan Stureika (European Humanities University Vilnius)

Overcoming Soviet regimes of memory - the case of Ašmiany

 

6.  25 lutego 2015

dr Dobrochna Kałwa (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

Etyczne uwikłania historii mówionej. Przypadek „Shoah" Claude'a Lanzmanna

 

SEMINARIUM OTWARTE W LATACH 2013 - 2014

 

5.     8 grudnia 2014 

dr Izabela Kazejak

Żydzi w wielokulturowej Galicji w latach 80-tych XIX w.: interkulturowość jako współoddziaływanie i przenikanie

 

4.     2  czerwca 2014

dr Marcina Chorązkiego (Instytut Pamięci  Narodowej, Kraków):

Rodzina Zakrzeńskich z Plechowa w latach 1919-1945

 

3.    14 maja 2014

dr  Torsten Lorenz  (Uniwersytet  Karola, Praga),

Spółdzielczość w Europie Środkowej i Wschodniej od 1850 do 1940 r.

 

2.   21 stycznia 2014

mgr Jan Gryta (University of Manchester)

Kto i jak pamięta w muzeach? Od szklanych gablot do rekonstrukcji.

 

1.    20 marca 2013

dr Tomasz Pudłocki ( Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński)

Polityka wizualna II Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych Ameryki I w Wielkiej Brytanii na przykładzie działalności Romana Dyboskiego