Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium dziewiętnastowieczne

Celem seminarium jest integracja środowiska badaczy, studentów i pasjonatów historii XIX wieku. W ramach seminarium przewidziano cykliczne spotkania ze specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami badanego okresu, nie tylko historyków, ale także ekspertów z innych dziedzin.


 

Celem seminarium jest integracja środowiska badaczy, studentów i pasjonatów historii XIX wieku. W ramach seminarium przewidziano cykliczne spotkania ze specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami badanego okresu, nie tylko historyków, ale także ekspertów z innych dziedzin. Formuła spotkań przewiduje wykład specjalisty z Uniwersytetu Jagiellońskiego bądź innych krajowych lub zagranicznych ośrodków akademickich, a następnie otwartą dyskusję, w której może wziąć udział każdy ze słuchaczy.

W latach 2014-2015 w ramach seminarium odbywał się cykl wykładów pt. Kształty galicyjskich tożsamości, w ramach którego zaproszeni goście przedstawiali problematykę zróżnicowanych (etnicznych, narodowych, religijnych, społecznych) tożsamości na obszarze Galicji. Wygłoszone wówczas wykłady zostały opublikowane w postaci artykułów naukowych jako zeszyt 2 „Prac Historycznych” w 2017 r. (zob. http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-2/)

Od końca 2015 roku gośćmi seminarium są badacze zajmujący się szeroko rozumianą problematyką historii XIX wieku.

Koordynatorem seminarium jest dr Adam Świątek: adam.swiatek@uj.edu.pl

 

 

Spotkania

 

• 2022.10.18 (wtorek, godz. 16.45, Collegium Witkowskiego, sala 210)

wykład dr. Aleksandra Łupienki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk pt.:

Nowa przestrzeń cywilizacji czy kolejne upadłe miasteczko? Lwów czasów austriackich, od 1772 r. do pierwszych dekad XIX w.

 

• 2022.05.10 (wtorek, godz. 15.00, Collegium Novum, sala 56)

wykład dr Petara Dobreva z Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy pt.:

From Empire to Nation State: the Borderland Region of Dobrudja in the 19th century

 

• 2022.04.26 (wtorek, godz. 15.00, Instytut Historii UJ, sala 111)

wykład dr Patrika Kuneca z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy pt.:

Maurycy August Beniowski i jego pamiętniki

 

• 2022.04.12 (wtorek, godz. 15.00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Olivera Zajaca z Instytutu Historii Słowackiej Akademii Nauk pt.:

Powroty z Wielkiej Emigracji - nieistniejący albo nieznany fenomen?

 

• 2021.12.14 (wtorek, godz. 15.00, Instytut Historii UJ, sala Amfiteatralna)

wykład dr. hab. Henryka Głębockiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Czy Juliusz Słowacki był emisariuszem tajnej polskiej dyplomacji na Wschodzie? Tajemnice podróży poety do Grecji, Egiptu, Ziemi Świętej i Libanu 1836-1837 (na podstawie zaginionego w 1939 r. i odnalezionego w Moskwie raptularza Słowackiego)

 

• 2021.11.16 (wtorek, godz. 15.00, Instytut Historii UJ, sala Amfiteatralna)

wykład prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka pt.

Rola i miejsce Lwowa w XIX-wiecznych dziejach Polaków. Polska pamięć o mieście

 

• 2021.10.26 (wtorek, godz. 17.00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład mgr Ewy Nowak z Biblioteki Książąt Czartoryskich pt.

Wybrane materiały do działalności kobiet w XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich

 

• 2021.06.07 (wtorek, godz. 15.00, MS Teams)

wykład prof. Naouma Kaytcheva z Uniwersytetu Sofijskiego św. Klemensa z Ochrydy pt.:

Parallels and differences in Serbian and Bulgarian nation-building (1878-1912)

 

• 2021.05.31 (wtorek, godz. 15.00, MS Teams)

wykład dr. Aleksandra Zlatanova z Uniwersytetu Sofijskiego św. Klemensa z Ochrydy pt.:

Kozacy sułtańscy Sadyka Paszy na Bałkanach

 

• 2021.05.17 (poniedziałek, godz. 15.00, MS Teams)

wykład dr. Kamila Ruszały z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

(Nie)równi obywatele? Uchodźcy podczas I wojny światowej w Austro-Węgrzech

 

• 2021.04.19 (poniedziałek, godz. 15.00, MS Teams)

wykład dr. Piotra Kuligowskiego z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk pt.:

Idee wędrowne. Transfery pojęć w brytyjskim, francuskim i polskim wczesnym socjalizmie

 

• 2021.03.30 (wtorek, godz. 15.00, MS Teams)

wykład dr. Krzysztofa Popka z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Konwersje muzułmanów na prawosławie w państwie bułgarskim (1878-1912)

 

• 2021.03.01 (poniedziałek, godz. 15.00, MS Teams)

wykład dr. Mateusza Mataniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu (1846-1853)

 

• 2021.01.18 (poniedziałek, godz. 15.00, MS Teams)

wykład dr. Tomasza Jacka Lisa z Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu pt.:

Galicyjska inteligencja w Bośni i Hercegowinie na przełomie XIX i XX wieku

 

• 2020.12.16 (środa, godz. 17.00, MS Teams)

wykład dr. hab. Stanisława Pijaja, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Informationsbüro - "relikt" metternichowskiej policji politycznej i jego współpracownicy

 

• 2020.02.25 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Arkadiusza Więcha z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Mecenat polskiej emigracji końca XIX wieku na przykładzie działalności Erazma Józefa Jerzmanowskiego

 

• 2020.01.28 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. hab. Barbary Obtułowicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Niespełniona nadzieja. Witold Adam Czartoryski (1822-1865)

 

• 2019.12.17 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr Agnieszki Fulińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Napoleonis filius rex Poloniae? O związkach Napoleona II (Orlątka) z Polską

 

• 2019.11.05 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr hab. Magdaleny Nowak z Uniwersytetu Gdańskiego pt.:

Zagadnienie indywidualnych wyborów narodowych na ziemiach polskich dawnej Rzeczypospolitej na przełomie XIX i XX wieku (wybrane przykłady)

 

• 2019.10.22 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład mgr. Kamila Szadkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Dwór cesarza Napoleona. Wstęp do zagadnienia

 

• 2019.06.06 (czwartek, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Pawła Brzegowego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie / Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie pt.:

Wkład Antoniego Rehmana w geobotaniczne i ludoznawcze poznanie Afryki Południowej

 

• 2019.05.23 (czwartek, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Róberta-Miklósa Nagya z Uniwersytetu Babes-Bolyai w Kluż-Napoka w Rumuni pt.:

Poles and Ukrainians in the Transylvanian coal mining industry between 1880-1914

 

• 2019.03.21 (czwartek, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Mateusza Mataniaka z Pracowni Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Namiestnictwo galicyjskie w latach 1854-1914. Organizacja i kompetencje

 

• 2018.12.06 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Konrada Meusa z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918) – instytucja i ludzie. Stan badań, archiwalia, metody badawcze

 

• 2017.04.26 (środa, godz. 13:30, Instytut Historii UJ, sala 210)

wykład doc. dr Ołeny Arkuszy z Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza NAN Ukrainy / Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki we Lwowie pt.:

„Każdy Rusin sam dla siebie z nieśmiałością jeszcze duma o swojej Rusi...”. Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim i wszechruskim wariantem tożsamości narodowej

 

• 2017.03.13 (poniedziałek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Sławomira Dorockiego i mgr. Pawła Brzegowego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Stulecie naturalistów. O wkładzie dziewiętnastowiecznych przyrodników z C.K. Uniwersytetu Cesarza Franciszka I we Lwowie w naukę światową

 

• 2017.01.19 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. hab. Łukasza Tomasza Sroki, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Źródła do badań elit galicyjskich w zbiorach archiwów lwowskich

 

• 2016.05.16 (poniedziałek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 212)

wykład dr. hab. Mariana Małeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Dorobek Wydziału Krajowego sejmu galicyjskiego

 

• 2016.04.13 (środa, godz. 18:30, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład mgr. Łukasza Kossackiego-Lytwyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Pośród Polaków, Rusinów i Żydów. Dziedzictwo staropolskie w XIX-wiecznym Jaworowie

 

• 2016.03.17 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład mgr. Piotra Kuligowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.:

Idee wspólnoty i podmiotowości politycznej w kręgach polskiej lewicy emigracyjnej (1832-1882)

 

• 2015.12.15 (wtorek, godz. 18:30, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Sławomira Dorockiego i mgr. Pawła Brzegowego z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

Z wiatrem i pod wiatr. Zakład przyrodoleczniczy w Krynicy i jego kuracjusze w trzeciej i czwartej ćwierci XIX w.

 

• 2015.12.03 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 2)

wykład dr. hab. Tomasza Kargola z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

O świadomości chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX w.

 

• 2015.06.11 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład prof. dr. hab. Jadwigi Hoff z Uniwersytetu Rzeszowskiego pt.:

Poczucie tożsamości mieszkańców małego miasta galicyjskiego

 

• 2015.05.13 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Piotra Szlanty z Uniwersytetu Warszawskiego pt.:

Długie pożegnanie z Austrią. Ewolucja stosunku Polaków do monarchii habsburskiej 1914-1918

 

• 2015.04.22 (środa, godz. 17:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr hab. Krzysztofa Ślusarka z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Drobna szlachta w Galicji – pytania o tożsamość społeczną i narodową

 

• 2015.03.24 (wtorek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład mgr. Pawła Jakubca z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie pt.:

„Dwie dusze” – czyli poszukiwanie tożsamości kulturowej, społecznej i narodowej ludności chłopskiej Galicji w XIX i w początkach XX w.

 

• 2015.02.25 (środa, godz. 16:45, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Tomasza Pudłockiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

W poszukiwaniu tożsamości kobiet w Galicji. Przykład inteligentek z miast prowincjonalnych w II. połowie XIX wieku

 

• 2015.01.20 (wtorek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład dr. Mateusza Drozdowskiego pt.:

„Primum non nocere?” Austro-polska tożsamość elit politycznych Galicji w dobie autonomii

 

• 2014.12.17 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Franciszka Wasyla z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

„Gente Armeni, natione Poloni” – tożsamość Ormian galicyjskich w XIX wieku

 

• 2014.10.27 (poniedziałek, godz. 18:30, Instytut Historii UJ, sala 108)

wykład prof. dr. hab. Tomasza Gąsowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Żydzi galicyjscy w poszukiwaniu nowej tożsamości

 

• 2014.06.11 (środa, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, Aula im Ks. Tischnera)

wykład dr. hab. Andrzeja A. Zięby z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Polskość jako wybór. Etniczności Galicji a narodowa tożsamość polska

 

• 2014.05.15 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. hab. Włodzimierza Osadczego, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pt.:

Ile Zachodu na Ukrainie Zachodniej? Galicyjskie metamorfozy wyboru cywilizacyjnego Rusinów/Ukraińców

 

• 2014.05.08 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. hab. Michała Baczkowskiego, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Problemy tożsamościowe żołnierzy c.k. armii

 

• 2014.03.13 (czwartek, godz. 17:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład doc. dr. Marjana Mudrego z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki pt.:

„Gente Rutheni, natione Poloni”. Kwestia wyboru między polską a ukraińską (ruską) narodowością w dyskursie społeczno-politycznym w XIX-wiecznej Galicji