Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urban History Week

Nieprzerwanie od 2015 roku Pracownia Antropologii Historycznej organizuje wyjazdy naukowe do Belgii, w których udział biorą studenci uczestniczący w prowadzonych przez dr. Rafała Szmytkę kursach dotyczących mikrohistorii w epoce nowożytnej. Odbywają się one w ścisłej współpracy z Universiteit Antwerpen, a w szczególności z profesorem Guido Marnefem.

Wyjazdy te realizują dwa zasadnicze cele: 
1. rozwijają wyniesioną z zajęć w Polsce wiedzę o historii miasta i wprowadzają ją w bezpośredni kontekst przedmiotu rozważań; 
2. studenci biorą udział w międzynarodowym sympozjum odbywającym się na Universiteit Antwerpen poświęconym wybranym aspektom historii miejskiej. Stronę belgijską reprezentują studenci realizujący kurs prowadzony przez prof. Guido Marnefa pt.: Cultuurgeschiedenis: Nieuwe Tijd.

23 kwietnia 2015 roku warsztaty i sympozjum odbyły się pt.: Urban history: myths and cliches in the history of Antwerp in the times of Reformation and Catholic Revival, natomiast 25 kwietnia 2016 roku przedmiotem dyskusji był ikonoklazm i tzw. rok cudów: Hedge preachings and the Beeldenstorm in popular culture. 450 anniversary of the Wonder Year. Z kolei ostatnie spotkanie, jakie miało miejsce 27 kwietnia 2017 roku, koncentrowało się na zagadnieniach radosnych wjazdów do miast Księstwa Brabancji: Joyous Entries to the cities of Brabant in the early modern period. Continuity or discontinuity of a medieval tradition?

Udział w anglojęzycznym sympozjum wymaga od jego uczestników uprzedniego przygotowania: odpowiednio wcześniej studenci z Antwerpii i Krakowa otrzymują tę samą literaturę, teksty źródłowe oraz listę zagadnień. Przed wspólnymi warsztatami tworzą kilkuosobowe grupy, które przygotowują się do dyskusji w ramach jednego z „podtematów”. Samo sympozjum składa się z dwóch części: warsztatowej, podczas której małe grupy polskie łączą się z ze swoimi belgijskimi odpowiednikami i dyskutują w obrębie danego „podtematu” oraz z otwartej sesji plenarnej, podczas której grupy zadaniowe prezentują wyniki swoich prac. Wówczas też odbywa się generalna dyskusja.

Ideą współpracy z Universiteit Antwerpen jest stworzenie w przyszłości wspólnego polsko-belgijskiego kursu w zakresie historii kultury i historii miejskiej, który zwiększałby szanse na mobilność studentów. Do tej pory wyjazdy kończyły się dużym sukcesem. Udział w nich oraz konfrontacja z belgijskimi koleżankami i kolegami podczas sympozjum przekonały polskich oraz belgijskich studentów i studentki o ich własnej wartości, zachęciły do podejmowania dalszych wyzwań i nauczyły ciekawości świata.

Ponadto, podczas każdego z wyjazdów organizowane są spotkania z ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką warsztatów: w 2015 roku odbył się w Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (oddział belgijskiej biblioteki narodowej) pokaz specjalny starych druków, który przygotował Steven Van Impe, kierownik działu starych druków i manuskryptów; w 2016 uczestnicy wyjazdu zwiedzili Flandrię Zachodnią oraz Westhoek, w których rozpoczął się ruch obrazoburczy w 1566 roku oraz wysłuchali wykładu prof. Guido Marnefa, specjalisty w dziedzinie Reformacji w Krajach Nizinnych; w 2017 roku w ramach podróży do Belgii odbyła się także jednodniowa wycieczka do Holandii, gdzie głównym celem było spotkanie z Rosalie van Gulick, kuratorką sztuki niderlandzkiej i członkinią CODART-u, która zaprezentowała w autorskim wykładzie kolekcję Het Mauritshuis. Ponadto, dzięki uprzejmości OCMW Antwerpen a w szczególności kuratorów Daniela Christiaensa i Dirka Kinta uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się ze sposobem funkcjonowania systemu opieki społecznej w nowożytnej Antwerpii oraz zwiedzić pod przewodnictwem Dirka Kinta wystawę w Het Maagdenhuis (dawny sierociniec dla dziewcząt). W takim kształcie wyjazdy te wpisują się w ramy renesansowej peregrinatio academica – podróży kształtującej osobowość i otwierającej na wielokulturowy charakter Starego Kontynentu.

Wraz z prof. Guido Marnefem chcielibyśmy kontynuować tę współpracę i doprowadzić do dwóch spotkań seminaryjnych rocznie – jednego w Belgii i jednego w Polsce.

 

Cele wyjazdu:

- zwiększenie mobilności studentów;
- przełamywanie stereotypicznego postrzegania krajów Starej i Nowej Europy;
- przeniesienie wiedzy teoretycznej wyniesionej z sal uniwersytetu w przestrzeń miejską;
- podniesienie umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji;
- podniesienie indywidualnych zdolności interpersonalnych;
- nabranie pewności siebie;
- stosowanie języka angielskiego w merytorycznej dyskusji.

Wyjazdy w liczbach:

liczba uczestników: 10-15 studentów antropologii historycznej;
liczba uczestników warsztatów: 25-30 osób;
liczba dni: 5-7;