Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki

Profesor

Zbigniew Perzanowski 

(1922-1999)

HISTORYK, ARCHIWISTA, NAUCZYCIEL

Pod redakcją 

Zenona Piecha

 

 

 

 

Aleksandra Arkusz

WSPÓŁPRACA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZE ZWIĄZKIEM RADZIECKIM

W LATACH 1943-1945 W ŚWIETLE MATERIAŁÓW

AMERYKAŃSKIEJ MISJI WOJSKOWEJ W MOSKWIE

Kraków 2021

 

 

 

 

 

CENTRUM ŚWIATÓW JEST TUTAJ 

- GALICJA JAKO PUNKT ODNIESIEŃ

Redakcja naukowa:

Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka

Rzeszów 2021

 

 

 

 

 

 

MAREK TERENCJUSZ W ARRON

O JĘZYKU ŁACIŃSKIM

TOM II

Przekład, wstęp i komentarz 

Bartosz Jan Kołoczek

Kraków 2021

 

_

Jarema Słowiak

Wielka improwizacja. Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach w latach 1954-1973

IPN Szczecin 2021

_

THE POLISH-LITHUANIAN

COMMONWEALTH

HISTORY, MEMORY, LEGACY

Edited by

Andrzej Chwalba and Krzysztof Zamorski

New Jork and London 2021

_

Barbara Klich-Kluczewska

Family, Taboo and Communism
in Poland, 1956-1989

Berlin 2021

_

Janusz Mierzwa

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921 ROKU

Warszawa 2021

 

 

 

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018