Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki

okładkaJędrzejów 750 lat miasta 

Zbiór studiów pod redakcją Krzysztofa Ślusarka

Kraków 2023

 

 

 

 

 

 

OkładkaPhilanthropic Celebrity in the Age of Sensibility: A Historical-Comparative Study of the British, French, and Polish Examples, c. 1770–1830

By Adrian Wesołowski

Copyright 2023

 

 

 

 

 

 

okładkaTomasz Pudłocki

Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951)

Warszawa-Rzeszów 2023

 

 

 

 

 

 

OkładkaPaweł Sękowski

IMIGRANCI POLSCY WE FRANCJI 1939-1949 

CIĄG DALSZY INTEGRACJI

Warszawa 2023

 

 

 

 

 

 

okładkaKLASYCY POLSKIEJ NOWOCZESNOŚCI

Adam Gurowski

WYBÓR PISM

Wybór, wstęp i redakcja naukowa 

Henryk Głębocki 

Warszawa 2022

 

 

 

 

okładkaAleksandra Arkusz

Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945

Kraków 2023

 

 

 

 

 

 

okładkaMiasto nie-miasto

Gospodarczy obraz ośrodków miejskich wschodniej części Galicji na przełomie XVIII i XIX wieku

Redakcja: Ślusarek Krzysztof i Dolinowski Wołodymyr

Kraków-Kijów 2023

 

 

 

 

 

 

OkładkaWybór mniejszych źródeł historycznych z okresu późnego antyku

przekład, wstęp i komentarz 

Bartosz Jan Kołoczek

Kraków 2023

 

 

 

 

 

 

OkładkaLudwik Piotrowicz

Studia nad dziejami Italii i Egiptu

Pod redakcją

Sławomira Sprawskiego i Bartosza Kołoczka 

Kraków 2022

 

 

 

 

 

OkładkaKrakowskie Pismo Kresowe

Redaktor naczelny - Adam Świątek

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

 

OkładkaStudia i Materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej

Tom III

Pod redakcją : 

Tomasza Kargola i Witalija Michałowskiego

Kraków - Kijów 2022

 

 

 

 

 

OkładkaJanusz Mierzwa

Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej

Tom 2

Łomianki 2022

 

 

 

 

 

 

OkładkaArchiwum Nauki PAN i PAU
z prespektywy 20 lat

Rzeczywistość i wyzwania

Pod redakcją:

Pauliny Krzywdy i Tomasza Pudłockiego

Kraków 2022

 

 

 

 

Okładka

Renata Dutkowa 1927-2015

Pod redakcją:

Tomasza Pudłockiego i Marii Stini

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

okładkaRocznik Przemyski

Magno nomine ac excellens lumen. 

Studia poświęcone Profesorowi Andrzejowi Chwalbie

Pod redakcją:

Tomasz Pudłockiego i Łukasza Chrobaka

Przemyśl 2022

 

 

 

 

OkładkaBilans Półwiecza

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w drugiej połowie XX wieku

Wspomnienia

pod redakcją Zenona Piecha

Kraków 2022

 

 

 

 

OkładkaOd Europy nowożytnej do Europy nowoczesnej 

Studia i szkice Mariusza Markiewicza

Redakcja:

Katarzyna Kuras, Andrzej K. Link-Lenczowski, Rafał Niedziela

Współpraca: Jakub Basista

Kraków 2022

 

 

 

 

 

OkładkaArtur Patek

PALESTYŃSKIE SOPLICOWO 1939-1948

Studia z dziejów polskiego uchodźtwa wojennego w Ziemi Świętej

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

Okładka EDYTORSTWO ŹRÓDEŁ:

OD INSTRUKCJI DO EDYCJI

pod redakcją Adama Perłakowskiego

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

OkładkaTomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek

Wokowice 

w latach 1772-2020

Studium z dziejów wsi małopolskiej

Kraków 2022

 

 

 

 

 

OkładkaKrzysztof Popek 

Bartłomiej Rusin

Uchodźcy czyli goście Boga

Studia z dziejów migracji bałkańskich 

w XIX wieku - przypadek Bułgarii i Serbii

Kraków 2022

 

 

 

 

OkładkaAdam Izdebski

EIN VORMODERNER STAAT ALS SOZIO-ÖKOLOGISCHES SYSTEM

DAS OSTRÖMISCHE REICH 300–1300 N.CHR.

Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 59

Leipzig 2022

 

 

 

 

 

OkładkaANALECTA FREYSTADIENSIA

czyli kronika Kożuchowa t. II 

Opracował Adam Górski

Kraków-Kożuchów 2022

 

 

 

 

 

 

 

OkładkaKrzysztof Popek 

Muzułmanie w Bułgarii 1878-1912

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

OkładkaROZBIORY POLSKO-LITEWSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ odniesienia, interpretacja, pamięć

Pod redakcją Krzysztofa Daszyka i Tomasza Kargola 

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

 

OkładkaBartosz Kołoczek

JORDANES

O CAŁOŚCI DZIEJÓW ALBO O POCHODZENIU I CZYNACH NARODU RZYMSKIEGO 

O POCHODZENIU I CZYNACH GOTÓW

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

Okładka Wojciech Krawczuk

KING'S FATHFUL SERVANTS

Refugees from Sweden and Finland in Poland-Lithuania in 1598-1655

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

okładkaJakub Rogulski

Insignia ducalis splendoris

Splendor rodziny książąt Sanguszków i środki jego manifestacji od XV do XVIII wieku

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

 

okładkaKatalog dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych  Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Opracowali:

Andrzej Marzec, Jakub Rogulski, Marcin Starzyński

pod redakcją 

Marcina Starzyńskiego

Kraków 2022

 

 

 

 

okładkaPostwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918–1923. The War That Never Ended

Ed. Tomasz Pudłocki, Kamil Ruszała

Routledge: Taylor&Francis Group 2022, ss. 472.

 

 

 

 

 

 

 

okładkaAndrzej Nowak

Polska i Rosja 

Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w. 

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

okładkaTadeusz Czekalski

Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku

Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

 

okładka Jakub Sobieski

Rokowania dyplomatyczne polsko-szwedzkie w Prabutach i Altmarku w latach 1628-1629

Wstęp i opracowanie

Justyna Gałuszka

 

 

 

 

 

 

okładkaKs. Władysław Antosz

Z TEKI KAPELANA LEGIONOWEGO

Wydanie reprintu rozszerzone o teksty biograficzne autorstwa

Karoliny Grodziskiej i Tomasza Pudłockiego

Kraków 2022

 

 

 

 

 

okładkaHEIMSKRINGLA

TOM 1, 2, 3

Opracowali:

Anna Waśko i Jakub Morawiec

 

 

 

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018