Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki

 Jakub Sobieski

Rokowania dyplomatyczne polsko-szwedzkie w Prabutach i Altmarku w latach 1628-1629

Wstęp i opracowanie

Justyna Gałuszka

 

 

 

 

 

 

Ks. Władysław Antosz

Z TEKI KAPELANA LEGIONOWEGO

Wydanie reprintu rozszerzone o teksty biograficzne autorstwa

Karoliny Grodziskiej i Tomasza Pudłockiego

Kraków 2022

 

 

 

 

 

Jakub Polit

NIE MA JUŻ MOA

Ptaki, pamięć historyczna i największa tajemnica Nowej Zelandii

Kraków 2021

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Karol Daszyk

Który szedł po życie nowe...

Opowieść o poecie-legioniście

Stanisławie Długoszu "Teterze"

Kraków 2021

 

 

 

 

 

Karl Karlson Gyllenhielm

Zapiski o latach 1597 - 1614 

O wojnie i niewoli

Przetłumaczył, opracował, wstępem opatrzył 

Wojciech Krawczuk 

Kraków 2021

 

 

 

Marcin Stasiak

Polio 

w Polsce 1945-1989

Studium z historii niepełnosprawności

Kraków 2021

 

 

 

 

 

 

HEIMSKRINGLA

TOM 1, 2, 3

Opracowali:

Anna Waśko i Jakub Morawiec

 

 

 

 

 

 

Profesor

Zbigniew Perzanowski 

(1922-1999)

HISTORYK, ARCHIWISTA, NAUCZYCIEL

Pod redakcją 

Zenona Piecha

 

 

 

 

Aleksandra Arkusz

WSPÓŁPRACA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZE ZWIĄZKIEM RADZIECKIM

W LATACH 1943-1945 W ŚWIETLE MATERIAŁÓW

AMERYKAŃSKIEJ MISJI WOJSKOWEJ W MOSKWIE

Kraków 2021

 

 

 

 

 

CENTRUM ŚWIATÓW JEST TUTAJ 

- GALICJA JAKO PUNKT ODNIESIEŃ

Redakcja naukowa:

Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka

Rzeszów 2021

 

 

 

 

 

 

MAREK TERENCJUSZ WARRON

O JĘZYKU ŁACIŃSKIM

TOM II

Przekład, wstęp i komentarz 

Bartosz Jan Kołoczek

Kraków 2021

 

_

Jarema Słowiak

Wielka improwizacja. Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach w latach 1954-1973

IPN Szczecin 2021

_

THE POLISH-LITHUANIAN

COMMONWEALTH

HISTORY, MEMORY, LEGACY

Edited by

Andrzej Chwalba and Krzysztof Zamorski

New Jork and London 2021

_

Barbara Klich-Kluczewska

Family, Taboo and Communism
in Poland, 1956-1989

Berlin 2021

_

Janusz Mierzwa

KONSTYTUCJA MARCOWA 1921 ROKU

Warszawa 2021

 

 

 

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018