Dlaczego warto studiować historię na UJ

 

     Czym jest dla mnie studiowanie w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego? To przede wszystkim możliwość zbudowanie warsztatu historyka na najwyższym poziomie, spotkania znakomitych wykładowców oraz osób „pozytywnie zakręconych" na punkcie historii. Jest to możliwe dzięki szerokiej ofercie dydaktycznej Instytutu, swobodzie ułożenia swojego planu zajęć, a także możliwości wyboru jednej z trzech specjalizacji: antropologicznej, archiwistycznej i nauczycielskiej. Każda z nich przygotowuje do pracy w określonym zawodzie, umożliwiając wszechstronny rozwój. Współpraca Instytutu Historii z różnymi instytucjami kultury umożliwia odbycie staży w czasie trwania studiów, co jest niezwykle ważne przy późniejszym poszukiwaniu pracy. Prężnie działające w ramach Instytutu Koło Naukowe Historyków Studentów UJ od ponad 120 lat animuje życie studentów historii. Organizowane są liczne konferencje, wyjazdy naukowe (krajowe i zagraniczne), spotkania ze świadkami historii, spotkania sekcji tematycznych, co stanowi doskonale uzupełnienie oferty Instytutu. Poznawanie historii w Instytucie Historii UJ to nie nauka dat, nazwisk, miejsc wydarzeń, ale przede wszystkim opowieść o ludzkości, jej wzlotach i upadkach, snuta wspólnie przez studentów i wykładowców w sercu Polski – Krakowie.

 

Justyna Gałuszka, III rok studia I stopnia  

 

fot. Józef Górski

 

 

      Studiowanie historii w Krakowie, na najstarszej, najbardziej prestiżowej i co tu dużo mówić,  najlepszej uczelni na ziemiach polskich, oznacza całkowite niemal zanurzenie się w przedmiot studiów, codzienne obcowanie z miejscami pulsującymi wręcz pamięcią o dawnych wydarzeniach, ludziach, ideach, ale też życie w centrum kultury, sztuki i rozrywki. Nauka w tym wielkim muzeum pod gołym niebem, w murach naszej Almae Matris, zwłaszcza studentowi historii, daje nieograniczone wprost możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Instytut Historii UJ to jednak nie tylko wspaniałe otoczenie i szacowne budynki, to przede wszystkim wspaniali ludzie pełni pasji i zaangażowania z pietyzmem pielęgnujący dawne tradycje, ale i otwarci na „nowe". Wywodząca się ze średniowiecza ceremonia nadania stopnia magistra zobacz film z uroczystej graduacji absolwentów >> zajęcia z paleografii i języka łacińskiego współgrają tu z dynamiczną działalnością koła naukowego i nowymi trendami badań historycznych a tradycyjne egzaminy z kursami online.

      Dzieje nie istnieją bez dat, wydarzeń postaci, ich nauka stanowi zaś oczywiście podstawę studiów historycznych. Krakowscy wykładowcy pragnęli jednak nauczyć nas, studentów, także czegoś więcej: umiejętności krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, analitycznej pracy z dokumentem, świadomego odbioru tekstów kultury, sumienności, rzetelności badawczej a przede wszystkim pokory, której nabywamy, spoglądając przez pryzmat źródła historycznego na ludzi dawno już nieżyjących, lecz poruszanych takimi samymi pragnieniami, ideami i troskami jak człowiek współczesny. Dzięki historii jesteśmy w stanie powiedzieć skąd pochodzimy, kim jesteśmy, jakie są źródła naszego społeczeństwa i jak zrozumieć innych. W Instytucie Historii UJ nauczyłem się jednak przede wszystkim stawiania pytań na czele z bodaj najważniejszym, choć trywialnym z pozoru „Skąd my to wiemy?"

 

Mgr Bartosz Jan Kołoczek, absolwent historii

 

Bal Historyka 2014 fot. Józef Górski

 

    Jako wykładowcom zależy nam przede wszystkim na indywidualnym podejściu do naszych wychowanków. Chcemy, aby mieli oni jak najszerszy wachlarz możliwości realizowania swoich pasji.  Dlatego otwarci jesteśmy na różne formy współpracy z nimi. Poza klasycznymi zajęciami (wykłady, konwersatoria, laboratoria, praktyki w ramach specjalizacji nauczycielskiej, archiwalnej, antropologicznej) oferujemy im przede wszystkim liczne wyjazdy zagraniczne i krajowe, organizowane przez poszczególnych prowadzących w ramach seminariów (poza Polską, regularnie studenci wyjeżdżają Niemiec, Włoch, Węgier i Ukrainy). Do tego dochodzą projekty epigraficzne w Polsce i na Ukrainie, wolontariat Szkoły Letniej na Ukrainie, spotkania ze świadkami historii (m.in. w ramach projektów oral history), nie licząc współpracy z instytucjami kultury i nauki Krakowa i Małopolski (przede wszystkim Oświęcimia). Od lat studenci prowadzą wyjazdowe zajęcia dla młodzieży szkół średnich Małopolski i Podkarpacia. Dodatkowo uczą się prezentacji wyników swoich badań – czy to w formie pisemnej, czy ustnej. Ważne jest, by umieli dostosowywać je do różnych odbiorców.

    W ramach koła naukowego – prawdopodobnie jednego z najbardziej aktywnych reorganizacji studenckich na uczelni, poza konferencjami społeczność Instytutu co roku spotyka się na słynnych balach historyka i na opłatkach. Tworzymy jedną wielką społeczność, w której wymieniamy się doświadczeniem, zarażamy pasjami, próbujemy pokazać, że historia to nie martwa przeszłość, ale nade wszystko pomaga w rozumieniu procesów, które dziś „rządzą światem".

    Główny nacisk położony jest zatem na to, by połączyć jak najlepsze przygotowanie teoretyczne z praktyką. Dokładamy wszelkich starań, aby absolwenci byli jak najbardziej konkurencyjni na rynku pracy i poprzez szeroki wachlarz form przygotowania merytorycznego umieli się na nim odnaleźć. 

 

dr Tomasz Pudłocki, adiunkt w Instytucie Historii UJ

 

Data opublikowania: 23.07.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również