Dziedzictwo kulturowe Krakowa

Opis studiów

W roku akademickim 2019/2020 rekrutacja na studia podyplomowe 

nie będzie prowadzona

Propozycja dwusemestralnych studiów interdyscyplinarnych, podczas których zostaną przedstawione dzieje, dziedzictwo kulturowe oraz współczesne problemy Krakowa na tle regionu i państwa. Studia te mają na celu umożliwić słuchaczom kompleksowe poznanie Krakowa z perspektywy różnych dziedzin nauki (historia, historia sztuki, historia literatury, archeologia, etnografia, kulturoznawstwo, prawo) zaprezentowane przez kadrę najlepszych specjalistów z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Instytutu Historii. Absolwenci tych studiów, znający historię i współczesność Krakowa, będą mieli większą szansę na aktywne kształtowanie wizerunku i przestrzeni miasta.

Terminy

Rekrutacja zawieszona

Limity przyjęć

Od 25 do 100 osób

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz osobowy, Wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia potwierdzona odpisu dyplomu studiów wyższych wydan przez uczelnię (orginał do wglądu), 2 fotografie, kserokopia dowodu osobistego (orginał do wglądu) Dokumenty należy złożyć osobiście w Instytucie Historii.

Opłaty

2200 złotych (za dwa semestry)

Adres i telefon osoby odpowiedzialnej za studia w sekretariacie Instytutu Historii UJ:

a.zwadlo@uj.edu.pl telefon: (12) 663 12 42; (12) 663 12 43

Zobacz również