III stopnia

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie Wydziału

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ 

link do strony Szkoły:

https://human.phd.uj.edu.pl 

„Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym. Informacja o terminie rozpoczęcia oraz harmonogramie rekrutacji pojawi się na stronie Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2019."

 

Zobacz również