Ułatwienia dla studentów niepełnosprawnych

Instytut Historii włącza się aktywnie w inicjowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) a prowadzone na szeroką skalę w Uniwersytecie Jagiellońskim działania zmierzające do znoszenia barier dla osób niepełnosprawnych. Główny budynek Instytutu został dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania. Posiada on osobne wejście z poziomu parteru oraz windę i podnośnik na schodach, co umożliwia swobodny dostęp i poruszanie się po budynku. W czytelni biblioteki Instytutu zapewniono łatwy dostęp do stolików oraz zainstalowano skaner służący do odczytywania głosem syntetycznym tekstu drukowanego. W zależności od charakteru niepełnosprawności, organizowane są specjalne egzaminy dla studentów, których stopień niepełnosprawności uniemożliwia zdanie egzaminu drogą pisemną czy ustną. Studenci Instytutu na ogólnie przyjętych zasadach korzystają z zapomóg dla osób niepełnosprawnych, a także indywidualnego sposobu zaliczania zajęć. Instytut posiada koordynatora pracy z osobami niepełnosprawnymi,
którym jest dr hab. Wiktor Szymborski.

Zobacz również