Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Specjalizacja antropologia historyczna

Specjalizacja archiwistyczna

Specjalizacja pedagogiczna

 

Specjalizacja dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł

    Specjalizacja „Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł” ma za zadanie przygotować studentów do pracy w instytucjach nauki i kultury zajmujących się ochroną i propagowaniem dziedzictwa historycznego, badaniami regionalnymi oraz w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Stanowi przez to atrakcyjne uzupełnienie wykształcenia, jakie studenci mogli zdobyć podczas studiów licencjackich i otwiera przed nimi możliwość zdobycia w przyszłości (a niekiedy nawet jeszcze przed obroną pracy magisterskiej) pracy w dodatkowych dziedzinach i czyni ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, na który każdy z nich będzie musiał niedługo wejść.

     Po przerwie wymuszonej ograniczeniami wynikającymi z zarazy, kiedy zajęcia mogły odbywać się jedynie w formie zdalnej, wracamy nie tylko do zajęć stacjonarnych ale także i do zajęć terenowych. Znaczna część poszczególnych kursów w ramach specjalizacji „Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł” będzie mieć ponownie charakter warsztatów terenowych. Będą się one odbywać w najważniejszych obiektach sakralnych i świeckich oraz muzeach, archiwach i bibliotekach Krakowa. Spośród obiektów sakralnych będą to m.in.: katedra na Wawelu, Bazylika Mariacka, kościół i klasztor Dominikanów, kościół i klasztor Franciszkanów, kościół Bożego Ciała na Kazimierzu, kościół Paulinów na Skałce, kościół i klasztor Augustianów na Kazimierzu, kościół i klasztor Cystersów w Mogile, kościół i klasztor Benedyktynów w Tyńcu, zaś z obiektów świeckich m.in. forty Twierdzy Kraków oraz schrony przeciwatomowe z czasów PRL-u w Nowej Hucie. Studenci specjalizacji „Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł” będą mieć również specjalistyczne zajęcia w Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Katedralnym na Wawelu, Muzeum Narodowym w Krakowie (w poszczególnych jego oddziałach), Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Armii Krajowej i Muzeum Nowej Huty. W planie zajęć terenowych są także: Archiwum Narodowe  w Krakowie, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Czartoryskich, biblioteka i archiwum Karmelitów.

    Połączenie w programie specjalizacji zajęć z dziedzictwa historycznego z zajęciami poświęconym edytorstwu praktycznemu, jak i edytorstwu historycznemu, nie tylko urozmaica studia i czyni zajęcia bardzo ciekawymi, ale również oferuje studentom historii kolejne, konkretne i realne przygotowanie zawodowe.

    Interesująca i atrakcyjna jest także forma praktyki w ramach specjalizacji. Liczymy, że koniec ograniczeń towarzyszących studiom przez ostatnie półtorej roku pozwoli na jej różne formy przewidziane programem studiów: obok praktyki w wydawnictwie lub innej instytucji nauki bądź kultury prowadzącej działalność wydawniczą, student będzie mógł ją zaliczyć poprzez udział w obozie epigraficzno-heraldycznym lub w naukowym objeździe terenowym. Z praktyki można wreszcie zostać zwolnionym w przypadku indywidualnego (tj. poza studiami na UJ) zaliczenia kursu przewodnika po Krakowie. Praktykę studenci realizują w dowolnym, wybranym przez siebie czasie do końca II roku.