Program MOST

 

 

 REKRUTACJA  NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021

http://www.most.amu.edu.pl

 

  Program Mobilności Studentów MOST http://www.most.amu.edu.pl/ to program wymiany studentów i doktorantów uniwersytetów polskich, opiera się on na zasadach programu wymiany studentów Socrates (obecnie Erasmus). Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Warunki studiowania w Programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na stronie www.uka.amu.edu.pl. Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Uczestniczyć w Programie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

 

Termin rekrutacji  na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021:

2-15 września 2020r.

 

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Szczegółowe informacje o tym jak dokonać rejestracji znajdziecie Państwo na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku.

Aktualna lista wszystkich Koordynatorów znajduje się tutaj:  http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy

Regulamin programu MOST

 

 

 

 

Informacje dla studentów zakwalifikowanych na program MOST w UJ

Osoba zakwalifikowana na studia w ramach programu MOST ma obowiązek podpisania „POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ", . Wspomniany wzór można znaleźć również poniżej oraz na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (UKK). Porozumienie to winno być podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana Wydziału, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana Wydziału uczelni przyjmującej. Porozumienie zaakceptowane przez Dziekana uczelni macierzystej należy dostarczyć do uczelni przyjmującej do sekretariatu danej jednostki lub koordynatora programu MOST w momencie podejmowania tam studiów

koordynator uczelniany:

Jacek Zaprzalski

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Ingardena 6, p. 1.19 (wejście od ul. Oleandry 2A)
30-060 Kraków
tel.: +48 12 663 26 73
e-mail: iso@uj.edu.pl

 

koordynator kierunkowy: mgr Agnieszka Zwadło (mail : a.zwadlo@uj.edu.pl)

 

2. Student MOST w trakcie trwanie programu zalicza wybrane przedmioty zgodnie z ustalonym „Porozumieniem o programie zajęć". Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest „wykaz zaliczeń". Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan Wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej.

3.Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim (DS). Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Biurze Doskonalenia Kompetencji Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ. Studenci, którym zostało przyznane miejsce w domu studenckim mogą kwaterować się we wskazanym akademiku w godzinach pracy administracji danego domu studenckiego. Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich UJ znajdują się na stronie internetowej: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/akademiki/index%28%29

 

4. Po zakończeniu programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w „Porozumienie o programie zajęć" otrzymujecie Państwo Certyfikat Programu MOST poświadczający udział w programie. 

 

Dokumenty do pobrania

Zobacz również