Godziny dziekańskie w dniu 30 października 2015r. od godz. 12:00

W dniu 30 października 2015r. obowiązują godziny dziekańskie od godziny 12:00 z warunkiem odbycia zajęć w innym terminie lub innej formie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora dzień 2 listopada 2015 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zobacz również