Zaliczenie przedmiotu „Dzieje gospodarcze świata w XIX stulecia"

Osoby, które nie będą mogą otrzymać zaliczenia przedmiotu „Dzieje gospodarcze świata w XIX stulecia" na podstawie udziału w zajęciach proszę o przesłanie do 18 stycznia 2016 r. mailowej informacji o chęci zaliczenia przedmiotu na podstawie pisemnego kolokwium. Kolokwium odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia o godz. 10.45. w pokoju 102 lub w sali amfiteatralnej (w zależności od liczby zdających).
Prof. Piotr Franaszek

 

Zobacz również