Egzamin ustny z historii średniowiecznej (łączony) dla studentów II roku studiów magisterskich

Egzamin ustny z historii średniowiecznej (łączony) dla studentów II roku studiów magisterskich odbędzie się w dniach 3 lutego (środa) i 4 lutego (czwartek) 2016r. od godz. 10:00 w Sali 112/113. Zakład Historii Średniowiecznej Powszechnej. Egzamin we czwartek 4 lutego obędzie się wyłącznie wtedy jeśli liczba zdających będzie przekraczała 22 osoby.

Zobacz również