Egzamin z historii starożytnej dla studiów magisterskich

Egzamin z historii starożytnej (prowadzący: Prof. Edward Dąbrowa) odbędzie się w dniu 4 lutym 2016r. od godziny 9:00 w Zakładzie Historii Starożytnej.

Zobacz również