Terminy egzaminu z historii ustroju i administracji ziem polskich (do XVIII w.) dla I roku, specjalizacja archiwistyczna

Terminy egzaminu ustnego: 3 II, 4 II, 5 II, 8 II (lista wyczerpana), 10 II, zawsze od godz. 9:00 w sali 217.

Obowiązują zapisy na egzamin.

Zobacz również