Termin egzaminu z Antropologii dla I roku (prowadzący dr hab. M. Brocki)

Egzamin z antropologii dla I roku odbędzie się 2 lutego 2016r. godz. 10, sala 20 ul.Gołębia 9 IEiAK

Zobacz również