Egzamin pisemny z historii starożytnej

Egzamin pisemny z historii starożytnej odbędzie się 17 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 17 w Instytucie Historii UJ. Studenci są proszeni o przyniesienie legitymacji studenckiej.

Zobacz również