Godziny Dziekańskie w dniu 27 maja 2016r.

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego zostają ustalone godziny dziekańskie w dniu 27 maja 2016 r. z warunkiem odbycia w innej formie lub w innym terminie

Zobacz również