Egzamin z wykładu kursowego „Izrael – stary nowy kraj"

Egzamin z wykładu kursowego „Izrael – stary nowy kraj" odbędzie w ustalonych ze słuchaczami wykładu terminach, tj:

Wtorek, 21 czerwca, godz. 14.30

Wtorek, 28 czerwca, godz. 11.00 (I tura) oraz od godz. 15.00 (II tura)

Środa, 29 czerwca, godz. 10.00

Artur Patek

Zobacz również