Egzamin poprawkowy z Historii starożytnej ziem polskich

Egzamin poprawkowy z  historii starożytnej ziem polskich odbędzie się 6 września o godzinie 09.00 w Collegium Minus sala 114

Zobacz również