Egzamin z przedmiotu „Izrael – stary nowy kraj” w sesji poprawkowej

Egzamin z przedmiotu „Izrael – stary nowy kraj” w sesji poprawkowej:

Wtorek: 13 września, godz. 11.00, p. 118

 

prof. dr hab. Artur Patek

Zobacz również