Seminarium magisterskie z historii średniowiecznej Polski prof. Krzysztofa Ożoga - termin pierwszego spotkania

Seminarium magisterskie z historii średniowiecznej Polski prof. Krzysztofa Ożoga rozpocznie się 10 października br. Zajęcia seminaryjne w dniu 3 października br. są odwołane

Zobacz również