Godziny dziekańskie

Zgodnie z komunikatem nr 29 z dnia 19 października br. Rektora UJ, dzień 31 października 2016 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z decyzją Pani Prodziekan Wydziału Historycznego w dniu 2 listopada 2016 r. zostają ustanowione godziny dziekańskie z warunkiem odrobienia zajęć w innej formie lub w innym terminie

Zobacz również