Godziny Dziekańskie w dniu 22 grudnia 2016r. od godz. 13:00

w dniu 22 grudnia 2016 roku od godziny 13.00 zostają ustanowione godziny dziekańskie z warunkiem odrobienia zajęć w innej formie lub w innym terminie.

Zobacz również