Kolokwium z historii starożytnej dla studentów I roku odbędzie się 3 września...

Kolokwium z historii starożytnej dla studentów I roku odbędzie się 3 września w sali amfiteatralnej:

Bliski Wschód - godz. 14.00

Grecja - godz. 15.00

Rzym - godz. 16.00

Zobacz również