Egzamin pisemny z historii starożytnej dla studentów tzw. "starego trybu" odbędzie się 3 września

Egzamin pisemny z historii starożytnej dla studentów tzw. "starego trybu" odbędzie się 3 września 2018r. w pok. 33 o godz. 14.00.

Zobacz również