Ogłoszenie/ Announcement

Z powodu odbywającej się w zakładzie sesji naukowej dyżur w dn. 11 września br. odbędę w sali nr 13 (nowy numer 122) w Instytucie Etnologii (w tym samym Kollegium - drugi dziedziniec; wejście od ul. Gołębiej lub przez dziedziniec za przewiązka), w godz. 11:00-14:00.

Wszystkie osoby, które w sesji poprawkowej chcą podejść do egzaminów z kursów, które prowadził prof. dr Andrew Wise proszone są o przyjście na godz. 11:00. Egzaminy w formie pisemnej przeprowadzę w imieniu prof. Wise'a.

 

Due to the conference organized in the Department of History of Culture and Historical Education my duty hours are relocated to room no. 13 (new number 122) in the Institute of Ethnology (the same College; second courtyard, entrance from Grodzka Street or through the courtyard).

I will be available on Sept. 11 (Tuesday), between 11 a.m. and 2 pm.

These students who are willing to take exams from the Prof. Andrew Wise's courses are kindly asked to come at 11. I am in charge of them.

Zobacz również