Informacje dla I roku studiów licencjackich

LEKTORAT

Jednostką dydaktyczną, która zajmuje się obsługą lektoratów jest Jagiellońskie Centrum Językowe mające swoją siedzibę w budynku przy ul. Krupniczej 2 (strona internetowa jednostki to http://www.jcj.uj.edu.pl/start). Na pierwszym roku studiów studenci realizują tylko lektorat języka łacińskiego, po 30h na semestr. Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl. Rejestrują się Państwo tylko na semestr zimowy na  wybraną grupę dedykowaną dla kierunku historia (początek kodu to JCJ-Ł-WH-I-30/1 – grupa początkująca Ianua dla osób, które nie uczyły się języka łacińskiego lub grupa Palatium o kodzie JCJ-Ł-WH-P-30/1 wybierają ją osoby, które uczyły się wcześniej łaciny).

Rejestracja na język łaciński będzie odbywać się w następujących terminach:

 

I TURA  -  26.09.2018 godz. 8.00 – 03.10.2018 godz. 23.59

tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.

 

• II TURA - 08.10.2018 godz. 8.00 – 14.10.2018 godz. 23.59

tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów. 

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

Jednostką zajmującą się obsługą zajęć wychowania fizycznego jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ (adres jednostki: ul. Piastowska 26, 30-065 Kraków; strona internetowa jednostki: http://www.swfis.uj.edu.pl/).

Informacje o zasadach zapisów na zajęcia wychowania fizycznego znajdują się na stronie http://www.swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

Terminy zapisów:

I tura dedykowana dla poszczególnych jednostek: 25.09.2018 od godziny 9.00 do  02.10.2018 r. do godziny 23.00. W pierwszej turze można zapisać się również do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Druga tura zapisów – od 04.10.2018 od godziny 9.00 do 18.10.2018 r. do godziny 23.00 - w tych terminach można dopisać się do dowolnej grupy dedykowanej dla innego programu studiów bądź dokonać zmiany grupy na inną w miarę wolnych miejsc.

Zobacz również