Godziny dziekańskie w dniu 31 października 2018r.

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ ustanawiam godziny dziekańskie w dniu 31 października 2018r (od godziny 13:00) z warunkiem odrobienia zajęć w innej formie lub w innym terminie

Prodziekan Wydziału Historycznego UJ

ds. studenckich dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak

Zobacz również