Historia gospodarcza - termin poprawkowy

Osoby, które dotychczas nie zaliczyły przedmiotu "Historia gospodarcza" zapraszam w poniedziałek 18 lutego na godzinę 11, do pokoju nr 102 w Instytucie Historii. Przypominam, że po zakończeniu sesji USOS ulega zamknięciu i nie będzie możliwości uzyskania zaliczenia.

Piotr Franaszek

Zobacz również