Godziny otwarcia Dziekanatu Wydziału Historycznego w dniu 2 maja 2019r.

W dniu 2 maja 2019 r. Dziekanat Wydziału historycznego będzie czynny w godzinach 10.00-14.00.

Zobacz również