Wymagane wpisy na egzamin pisemny z historii XX wieku (egzamin epokowy dla studiów I stopnia)

Osoby zamierzajace zdawać egzamin pisemny z historii XX wieku 25 czerwca (poczatek o godz. 9.00 w Sali Amfiteatralnej) proszone sa o wpisy mailowe na adres dra hab. Jakuba Polita  jakubpolit@op.pl

do środy 19 czerwca 2019 r.

Zobacz również