Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w Instytucie Historii- AKTUALIZACJA

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w Instytucie Historii

 

Ze względu na wciąż utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne, studia w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się w trybie zdalnym z elementami stacjonarnymi. Część przedmiotów będzie realizowana wyłącznie w trybie zdalnym, część zaś w trybie zdalno-stacjonarnym, tzn. pewna liczba godzin z tych kursów będzie realizowana stacjonarnie podczas zjazdów, pozostałe zaś zdalnie. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, jedynie studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich) 

 

studia I stopnia, licencjackie:

I rok – 5-16 X   Aktualizacja!  Pobierz harmonogram zjazdu >>

 

 

studia II stopnia, magisterskie:

W związku z pogarszającą się sytuacja epidemiczną oraz ogłoszeniem Krakowa czerwona strefą, w której uczelnie wyższe i szkoły średnie przechodzą na nauczanie zdalne, z przykrością informujemy, że zjazd zaplanowany dla I roku SUM w dniach 19-30 października nie dojdzie do skutku. W tej sytuacji kontynuujemy nauczanie zdalne. 

Zobacz również