Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w Instytucie Historii

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zajęcia dydaktyczne w Instytucie Historii rozpoczynają się 5 października 2020r.

Jedynie I rok studiów I stopnia (studia licencjackie) rozpocznie od zajęć stacjonarnych, pozostałe lata (również I rok studiów II stopnia) rozpoczną rok akademicki zajęciami online

Więcej na temat harmnogramów i zjazdów stacjonarnych dla I roku  można znaleźć pod adresem:

https://historia.uj.edu.pl/instytut/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_HHZz6jpygLFn/11050764/146026308

 

Zobacz również