Egzamin z przedmiotu „Izrael: kraj i społeczeństwo. Kartki z dziejów państwa"

Uprzejmie informuję, że osoby, które otrzymały zgodę Dyrektora Instytutu Historii UJ do spraw studenckich na przystąpienie do egzaminu w sesji letniej, mogą to uczynić w terminach ustalonych podczas ostatniego wykładu, tj. w dniach 18 czerwca (wtorek) i 19 czerwca (środa) od godz. 10.30. Miejsce egzaminu – pokój 118 (Zakład Historii Powszechnej Najnowszej).

Artur Patek

Data opublikowania: 07.06.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również