Egzamin pisemny z historii starożytnej

Egzamin pisemny z historii starożytnej odbędzie się
2 września o godz. 9.00 w salach - amfiteatralnej w Kolegium
Witkowskiego i sali nr 56 w Collegium Novum.
Wszystkim zainteresowanym przypominam, że na egzamin należy zabrać
dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja studencka, dowód osobisty).

Data opublikowania: 30.08.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również