Egzamin z nauk pomocniczych historii dla studiów niestacjonarnych (II termin)

Egzamin z nauk pomocniczych historii dla studiów niestacjonarnych (II termin) odbędzie się w piątek 13 września 2013 r. o godz. 13.00 w Collegium Kołłątaja (ul. Św. Anny 6), w sali 14. Zgodnie z informacją podaną w USOS egzamin ten będzie miał formę pisemną. Zgodnie z regulaminem studiów aby przystąpić do egzaminu student musi mieć zaliczone konwersatorium, potwierdzone wpisem do USOS. Decyzję o przystąpieniu do egzaminu należy zgłosić indywidualnie do godz. 22.00 dnia poprzedzającego na adres: wojciech.drelicharz@uj.edu.pl

Data opublikowania: 06.09.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również