Informacje o terminach egzaminów w sesji letniej

Szanowni Państwo,

 

1. Informuję, że na rok akademicki 2013-14 zostały ustalone następujące terminy egzaminów pisemnych na studiach licencjackich:

 

sesja zimowa (29 I – 10 II 2014)

           

poprawkowa sesja zimowa (17 II – 23 II 2014)

 

29 stycznia - starożytność

17 lutego (przed południem) - starożytność    

30 stycznia - XIX wiek

17 lutego (po południu)         - XIX wiek

31 stycznia - nowożytność

18 lutego (przed południem)    - średniowiecze

3 lutego      - średniowiecze

18 lutego (po południu)           - XX wiek      

4 lutego      - XX wiek

19 lutego (przed południem)  - nowożytność

 

 

sesja letnia (16 VI – 29 VI 2014)

poprawkowa sesja letnia (1 IX – 15 IX 2014)

16 czerwca - starożytność

1 września - starożytność

17 czerwca - XIX wiek

2 września - XIX wiek           

18 czerwca - nowożytność

3 września - nowożytność

23 czerwca - średniowiecze

4 września - średniowiecze     

24 czerwca - XX wiek

5 września – XX wiek

 

 

 

 

2. Przypominam, iż zgodnie z Regulaminem Studiów egzaminy z przedmiotów, które odbywają się w pierwszym semestrze powinny być zdane przez studenta w sesji zimowej (oczywiście nie dotyczy to epokowych egzaminów pisemnych na studiach licencjackich).

 

Reguluje to paragraf 12 pkt 3a:

Co najmniej jeden termin egzaminu powinien być wyznaczony w sesji zwykłej oraz co najmniej jeden w sesji poprawkowej. W przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym ostatni termin egzaminu lub zaliczenia powinien być wyznaczony do końca zimowej sesji poprawkowej, zaś w przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim – do końca letniej sesji poprawkowej.  

 

W tym roku będziemy konsekwentnie przestrzegać tej zasady Regulaminu. Proszę nie liczyć na uzyskanie zaliczenia i możliwość zdawania egzaminu po sesji.

 

3. Przypominam, ze termin składania deklaracji na I semestr przez studentów I i II roku studiów licencjackich i magisterskich upłynął 15 listopada. Studenci, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku powinni bezzwłocznie złożyć deklaracje w Sekretariacie. Osoby które nie złożą deklaracji mogą zostać skreślone z listy studentów.

 

4. Przypominam studentom I roku studiów licencjackich i magisterskich o konieczności złożenia w Sekretariacie oświadczeń o spełnieniu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych. Termin upływa 31 grudnia ale z uwagi na przerwę  świąteczną wskazane jest złożenie deklaracji wcześniej.                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                              dr hab. Piotr Wróbel

                                                                                   

Data opublikowania: 29.11.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również