EGZAMIN PISEMNY Z KURSU I.3. HISTORIA NOWOŻYTNA

 

EGZAMIN PISEMNY Z KURSU I.3. HISTORIA NOWOŻYTNA

 

Egzamin pisemny z historii nowożytnej (kurs I.3.0) odbędzie się w następujących terminach:


sesja zimowa: 31 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 (Aula im. J. Tischnera)
sesja zimowa poprawkowa: 19 lutego 2014 r. o godz. 10.00 (Aula im. J. Tischnera).

Wszelkie informacje dotyczące zakresu i formy egzaminu znajdują się na stronie kursu w systemie USOSweb. Zarazem przypominam, że należy zapisać się na konkretny termin egzaminu – można to zrobić podczas moich dyżurów bądź w formie e-mailowej – katarzyna.kuras@uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku,


dr Katarzyna Kuras
tutor kursu I.3. Historia nowożytna

Zobacz również