Egzamin u prof. Piotra Franaszka, "Troska o zdrowie i walka z chorobami w dziewiętnastowiecznej Europie"

Egzamin u prof. Piotra Franaszka, "Troska o zdrowie i walka z chorobami w dziewiętnastowiecznej Europie" odbędzie się w I terminie we środę 5 lutego 2014 r. godz. 9, sala amfiteatralna oraz w II terminie w piątek 21 lutego 2014 r. godz. 9, sala nr 17

Zobacz również