Egzamin pisemny z przedmiotu "Dzieje techniki i nauk przyrodniczo-matematycznych"

Egzamin pisemny z przedmiotu "Dzieje techniki i nauk przyrodniczo-matematycznych" odbędzie się w dniu 5 lutego 2014 (środa) o godz. 11.00 w sali 111 Collegium Witkowskiego.

Zobacz również