Egzamin ustny z "Monarchii Piastów w Europie Środkowo-Wschodniej (do XIV w.)"

Egzamin ustny z "Monarchii Piastów w Europie Środkowo-Wschodniej (do XIV w.)" odbędzie się w czwartek 6 lutego br. oraz poniedziałek 10 lutego br. w pok. 217 (egzamin w obu terminach rozpocznie się o godz. 9.00). Egzamin poprawkowy z "Monarchii Piastów w Europie Środkowo-Wschodniej (do XIV w.)" odbędzie się w czwartek 20 lutego br. w pok. 217 (początek egzaminu o godz. 10.00). Z poważaniem prof. Krzysztof Ożóg.

Zobacz również