Egzamin z przedmiotu Historia ustroju Polski i administracji ziem polskich

Egzamin z przedmiotu Historia ustroju Polski i administracji ziem polskich  odbędzie się:

termin 1 (limit 15 osób) 

3 II 2014 od 15:00

6,7,10 II 2014 od 10:00

termin 2

17i 18 II 2014 od godz. 9:00

sala 217

Zobacz również