Egzamin pisemny z historii starożytnej termin poprawkowy

Egzamin pisemny z historii starożytnej odbędzie się 17 lutego o godz. 9.00 w sali nr 108 w budynku Instytutu Historii UJ. Osoby zainteresowane zapraszam i przypominam, że na egzamin należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja studencka, dowód osobisty).

Zobacz również