Egzamin z przedmiotu „Izrael: kraj i społeczeństwo. Kartki z dziejów państwa"

Uprzejmie informuję, że osoby, które otrzymały zgodę Dyrektora Instytutu Historii UJ do spraw studenckich na przystąpienie do egzaminu w sesji letniej, mogą to uczynić w dniu 25 czerwca (środa) o godz. 12.00. Miejsce egzaminu – pokój 118 (Zakład Historii Powszechnej Najnowszej).

Zobacz również