Egzamin pisemny z historii starożytnej

"Egzamin pisemny z historii starożytnej odbędzie się 16.06. o godz. 15.00 w auli i w sali nr. 17 w Instytucie Historii.
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do litery N (włącznie) będą pisać w Auli Amfiteatralnej, natomiast osoby,
których nazwiska rozpoczynają się od litery O do litery Ż (włącznie) będą pisać w sali nr. 17. Wszystkim zainteresowanym przypomina się, że na egzamin należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja studencka, dowód osobisty). 

Zobacz również