Egzamin z historii starożytnej, wykład prof. E. Dąbrowy dla I roku studia stacjonarne

Egzamin z historii starożytnej (Świat hellenistyczny i jego problemy) odbędzie się 2 i 3 września 2014r. godz 10:00 pok. 18 ul. Gołębia 13

Zobacz również