EGZAMIN Z PRZEDMIOTU „IZRAEL – KRAJ I SPOŁECZEŃSTWO"

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU „IZRAEL – KRAJ I SPOŁECZEŃSTWO"
Uprzejmie informuję, że osoby, które otrzymały zgodę Dyrektora Instytutu Historii UJ do spraw studenckich na przystąpienie do egzaminu z przedmiotu „Izrael - kraj i społeczeństwo" we wrześniu, mogą to uczynić w dniu 10 września (środa) o godz. 14.00. Miejsce egzaminu – pokój 118 (Zakład Historii Najnowszej Powszechnej).

Artur Patek

 

Zobacz również